Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice